بهار عربی و قیام آزادیخواهانه به عراق رسید - سماء

بسم الله الرحمن الرحيم

بهار عربی و قیام آزادیخواهانه به عراق رسید

چهارشنبۀ این هفته در عراق به عنوان روز عزت و کرامت نامگذاری شد، و با وجود اینکه قیام و انتفاضۀ عراق چند روز پیش آغاز شده، لکن در این چهارشنبه قیام آزادیخواهانه و تجمعات مردمی در شهر رَمـادی (مرکز استان انبـار) به دویست هزار نفر رسید، کمااینکه در شهرهای دیگر مثل فلـوجه و سامـراء مـردم به خیابانها آمدند و تجمعات ضد استبـدادی به راه انداختند. و انتظار می رود که همۀ اطیاف عراقی در سراسر مملکت به این قیام آزادیخواهانه و ضد استبدادی ملحق شوند. لازم بذکر است که هلال استبداد صفوی متشکل از چهار جـزء اساسی است: ۱- نظام ولایت فقیهی ایران. ۲- حکومت ولایت فقیهی عراق . ۳- نظام بعثی - علی اللهی سوریه. ۴- حزب ولایت فقیهی جنوب لبنان (موسوم به حزب الله). حال اگر نظام بعثی - علی اللهی سوریه و حکومت ولایت فقیهی مالکی ساقط شوند، بصورت طبیعی هلال صفوی فلج خواهد شد. گرچه این تغییرات بزرگ در تضاد با سیاست آمریکا و دُوَل ناتویی مبنی بر توازن جنگی شیعه و سنی است، و روی همین اساس آمریکا و دول ناتویی عراق را به احزاب ولایت فقیهی سپردند؛ و حالا نیز همین دول استعماری نمیخواهند که انقلاب شکوهمند و خونین سوریه به پیروزی برسد و میخواهند آن را هرچه خونین تر و پر تلفات تر نمایند، تا بلکه از این طریق آن را مهار و عقیم سازند. لکن شعوب و جوامعِ آزادیخواه همیشه توان غلبه بر سیاست های استبدادی - استعماری و رسیدن به زندگی آزاد و مسالمت آمیز را دارند، اگر اراده کنند و در عزم خود راسخ باشند. مرگ بر استبداد، برقرارباد آزادی، پیروزباد قیامهای آزادیخواهانه و ضد استبدادی در سوریه و عراق و همۀ جوامع تحت سلطۀ استبداد و استعمار. بدین امید که در ایرانِ استبداد زده هم شاهد قیام آزادیخواهانه و استبداد برانداز باشیم، تا بلکه ایران ما نیز آزاد و آباد و انسان ایرانی صاحبِ اراده شود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۲ صفر ۱۴۳۴ - ۶ دی ۱۳۹۱

 

http://www.aljazeera.net/news/pages/7e9993e1-64e7-4db3-96e0-8c2cdf90dbf7