حذف رفسنجانی؛ به مثابۀ آخرین سنگر اصلاح طلبی - سماء

 بسم الله الرحمـن الرحيـم

حذف رفسنجانی؛ به مثابۀ آخرین سنگر اصلاح طلبی

شاید از میان صدها مطلبی که دربارۀ رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی منتشر شده، رساتر از عنوانِ شبکۀ کلمه (وابسته به اصلاح طلبان و منعکس کنندۀ مواضع میر حسین موسوی) وجود نداشته باشد که اعلام داشت: شلیک به پیکر نیمه جان انقلاب؛ هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد.

http://www.kaleme.com/1392/02/31/klm-144599

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری (از سوی شورای نگهبانِ خامنه ای) میتواند تکرار کودتای خرداد ۶۰ و به مثابۀ حذف آخرین و محکمترین سنگر اصلاح طلبی در نظام ولایت مطلقه قلمداد شود؛ با این تفاوت که: در خرداد ۶۰ حذف رقبای سیاسی و عزل رئیس جمهور بنی صدر برای تثبیت قدرت مطلقۀ خمینی صورت گرفت، ولکن رد صلاحیت نامزدی رفسنجانی (به مثابۀ حلقۀ تکمیلی حذف اصلاح طلبان و آخرین سنگر آنها) برای تثبیت قدرت مطلقۀ خامنه ای به وقوع پیوست. و طبعا اگر خامنه ای و عواملش در رابطه با پیروزی اینبارۀ رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری احساس خطر نمی کردند، هرگز در مرحلۀ اول او را حذف و از میان بر نمی داشتند؛ چونکه ایشان همه کارۀ نظام ولایت مطلقه و در سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام! قرار داشت (و اصلاح طلبان نیز بهمین خاطر و بنابر سخت بودن رد صلاحیتش او را به میدان فرستادند؛ و نه حتی محمد خاتمی را. لکن با توجه به اینکه همۀ نیروها و جریانات داخلی و خارجی (و کلا مخالفان و موافقان نظام ولایت مطلقه) او را رقیب خامنه ای تلقی میکردند، خطر پیروزی او در این انتخابات بسیار قوی گشت. از این جهت خامنه ای و عواملش فرصتی برایشان باقی نماند؛ و در نتیجه نخواستند بار دیگر مسئله به میدان انتخابات و تزویرات مشابه سال ۸۸ (در میانۀ حضور موّاج مردم) کشیده شود؛ و یا کار مقابله با او به میدان ریاست جمهوری برسد. و حال و بعد از رد صلاحیت نامزدهای بسیاری، وضع بجایی رسیده که رسما اعلام میدارند: رئیس جمهوری را میخواهیم که تابع و مطیع علی خامنه ای باشد. و بدین ترتیب، رئیس جمهور ایران تا سطح مُجری مسلوب الارادۀ ولی مطلقه تقلیل یافته و کس و کاره ای بحساب نمی آید؟! و روی همین اساس بهتر است نام رئیس جمهور ایران (که بیش از همیشه اسمی بی مُسمّی گشته) به مُجری خامنه ای و یا کارگزار او تغییر داده شود.

و اما به نظر ما موحدین آزادیخواه حتی اعتراض به رد صلاحیتها در نظام ولایت مطلقۀ خامنه ای چندان بجا و معقول نمی نماید؛ زیرا نامزدی در انتخابات نمایشی و استبدادی مصداق ضرب المثلی است که میگوید: خانه از پای بست ویران است؛ خواجه در نقش و نگار ایوان است؟! و بر این اساس باید گفت: نظام ولایت مطلقه از پای بست ویران است: نه هاشمی میخواند نه مشایی! و نه آنکه جانش را ندهد پای خامنه ای. خوب وقتی که نظام ولایت مطلقه از آن خامنه ای و مال اوست؛ رد صلاحیت هر کسی که وفادار به او و مطیع امر او نباشد، امری اعتیادی بحساب می آید. بنابر این، اعتراض به رد صلاحیت ها و حذف و کنار زدنها (و از جمله رد صلاحیت رفسنجانی و مشایی و دهها تن دیگر از افراد سرشناس نظام) بیشتر زیبندۀ کسانی است که نظام ولایت مطلقه را آزاد و کثرتگرا تلقی می کنند؟! لکن حق آنست که این رد صلاحیت ها (و در چنین حجم و گستره ای) اوج استبداد و انحصارطلبی قلمداد شود؛ بحدی که مهره های اساسی نظام ولایت مطلقه هم تحمل نمیشوند و جا نمی یابند. و از این نظر میتوان گفت: مشکل اینست که رفسنجانی و اصلاح طلبان، هم نظام ولایت مطلقه را میخواهند و هم روشی متفاوت با ولی مطلقه را در پیش گرفته اند؛ و این یک تناقض آشکار و روشی است که ره بجایی نمی برد و آخرش عقیم می ماند؛ و در این رابطه نهایتا باید تصمیم گیری نمایند. و متأسفانه اصلاح طلبان خرافه گرا و معتقد به اصل جعلی و استبدادی و عقیم ولایت فقیه هستند، نه اهل آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی؛ و تاریخ سیاسی آنها نیز این حقیقت را ثابت کرده است. و همین است که اصلاح طلبانِ ولایت فقیهی از اینجا رانده و از آنجا مانده بحساب می آیند؛ بدین معنا که نه در نظام ولایت مطلقه جایی برایشان باقی مانده، و نه مخالفانِ این نظام فرقه ای و استبدادی و سرکوبگر محسوب میشوند؟! و از این جهت نیازمند آنند که قدمی جلوتر بیایند و نهایتا در صف مخالفان چنین نظامی قرار گیرند. البته از یک موضع آزادیخواهانه و استقلال طلبانه؛ نه از موضع استمالت جویانه نسبت به غرب (همانند رفسنجانی که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری میگوید: ما با اسرائیل {استعمار صهیونی} سر جنگ نداریم؛ الا اینکه اگر عربها با آن جنگیدند ما هم به آنها کمک می کنیم؟!

و آخر اینکه: وقتی که حتی اصلاح طلبانِ این نظامِ پر حِقد و کینه تصریح میکنند که انتخابات پیش رو شبه انتخاباتی بیش نیست؛ پس برای آزادیخواهان و مخالفانِ این نظام تحمیلی و نامشروع چه چیزی باقی می ماند؟! آیا جز ناتوانی یا سودجویی برای آنهایی که در چنین مسخره بازیهایی شرکت می کنند قابل تصور است؟! آری؛ نظام ولایت مطلقه از مردم ایران عبور کرده و آنها را زیر پا گذاشته است؛ و لکن نظام ولایت مطلقۀ خامنه ای اصلاح طلبان را نیز پشت سر گذاشته و آنها را حذف و پایمال نموده است؟! و مطلبی هم که در سال ۹۰ از طرف موسوی خوئینی ها منتشر شده (حاکمیت از اصلاح طلبان عبور کرده است) همین حقیقت را بیان میدارد:

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۶ رجب ۱۴۳۴ - ۵ خرداد ۱۳۹۲

 

تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۰, ساعت ۵:۱۲ بعد از ظهر
موسوی‌خویینی‌ها: حاکمیت از اصلاح طلبان عبور کرده است
موسوی‌خویینی‌ها: حاکمیت از اصلاح طلبان عبور کرده است
 جـــرس: دبیر کل مجمع روحانیون مبارز در وبسایت خود در پاسخ یک سوال نوشت: "حاکمیت از اصلاح‌طلبان عبور کرده است وخود را بی‌نیاز از حضور اصلاح‌طلبان در صحنه سیاسی کشور می‌داند... و آیت‌الله جنتی گویا همین مجلس فعلی را نیز نمی‌پسندد و به دنبال ایجاد مجلسی یک دست‌تر و مطلوب‌تر از این است. "


به گزارش سایت آهنگ راه، سیدمحمد موسوی خویینی‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "آیا با وجود این همه زندانی و دربند مربوط به وقایع انتخابات به نظر حضرتعالی شرکت در انتخابات امکان پذیر است؟ آیا حکومت حاضر می شود - حتی در قبال کوتاه آمدن اصلاح طلبان از وقایع ۸۸ و به قول شما مختومه کردن آن پرونده- کوتاه بیاید و زندانیان را آزاد کند؟ و اگر چنین نکند به نظر شما باز هم شرکت در انتخابات منطقی است؟"، گفت: 
"حاکمیت از اصلاح طلبان عبور کرده است وخود را بی نیاز از حضور اصلاح طلبان در صحنه سیاسی کشور میداند.
اشاره کرده اید به پیشنهاد من که گفته بودم هم اصلاح طلبان پرونده حوادث پس از انتخابات وشرح آن هجران وآن خون جگر رامختومه کنند وهم حاکمیت سخن از براندازی وتوطئه وارتباط با بیگانگان و که خود هم میداند که هیچگونه واقعیتی ندارد رافراموش کند ومحصوران ومحبوسان را آزاد کند وپیشنهادهای دیگری که داده بودم.
آنچه مسلم شد این است که حاکمیت نه تنها آمادگی پذیرفتن آن پیشنهاها را ندارد بلکه حتی خود را از مشارکت بخش عظیمی از جامعه سیاسی کشور بی نیاز میداند.
آیت الله جنتی گویا همین مجلس فعلی را نیز نمی پسندد وبه دنبال ایجاد مجلسی یک دست تر و مطلوب تر از این است.
تحلیل من اگر در باره آقای جنتی ومطلوب های ایشان صحیح باشددر چنان مجلسی همان بهتر که اصلاح طلبان حضور نداشه باشند.
دریغم می أید از این که خدمت حضرت آقای جنتی سخنی که به نظرم صحیح میرسد وگفتنش را لازم میدانم نگویم.
جناب جنتی بدانند مجلسی که ایشان در پی ایجاد آن هستند مجلسی نخواهد بود که باید در رأس امور باشد ودیدند که آقای رئیس جمهورشان گفتند که نیست.
ونیز بدانند در چنان مجلسی مدرسها نه حتی یک مدرس هم حضور نخواهد داشت.
در چنان مجلسی سؤال از رئیس جمهور (بی سؤال) خواهد شد حتی اگر به قیمت استعفای نماینده تمام شود.
ودر چنان مجلسی و ... .
وحضرت آیت الله جنتی! اگر برای ایجاد چنان مجلسی در پیشگاه خداوند پاسخی دارید به کار خود ادامه دهید."


گفتنی است، این فعال اصلاح طلب، چند روز پیش در پاسخ به یکی دیگر از کاربران در خصوص انتخابات آتی گفته بود: "جناح حاکم بسیار مایل است عده ای از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند و تعدادی از آنان نیز با همت نیروهای غیبی رأی نیاورند که هم نمایش آزادی انتخابات را بدهند و هم اکثر آنان از ورود به مجلس محروم شوند تا سرفرازانه بگویند که اصلاح طلبان رأی نیاوردند و مردم آنان را کنار زدند."

 

 http://www.rahesabz.net/story/45278

 

 

شلیک به پیکر نیمه جان انقلاب؛ هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد
سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۲
چکیده :تکلیف انتخابات از این واضح تر نمیتوانست روشن شود. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد صلاحیت شد. طی روزهای گذشته با ثبت نام هاشمی در انتخابات شور و هیجان زیادی نه تنها در جامعه و در میان اقشار مختلف مردم صورت گرفت، بلکه نشاط و جنبشی در میان نخبگان و علما نیز مشاهده شد و موجی از امید را برای تکرار حماسه ۸۸ فراهم کرده بود. به نظر میرسد شکل گیری این موج و نیز نتایج نظر سنجی های امنیتی حاکمیت را متقاعد کرده است که در همین مرحله هزینه حذف هاشمی را پرداخت...

تکلیف انتخابات از این  واضح تر نمیتوانست روشن شود. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد صلاحیت شد.

به گزارش کلمه پس از روزها کش و قوس و تعلل در اعلام اسامی تایید صلاحیت شده ها سرانجام وزارت کشور اسامی تایید صلاحیت شده رو اعلام کرد و  نامی از هاشمی رفسنجانی در میان آنان نبود.

این رد صلاحیت در حالی صورت گرفت که طی روزهای گذشته توپخانه رسانه ای و تخریبی اقتدارگرایان با انتشار نامه و بیانیه از شورای نگهبان خواسته بودند که صلاحیت هاشمی رفسنجانی را تایید نکند.

به رغم اینکه حتی از سوی برخی از علما و مراجع  هم نگرانی از این تایید صلاحیت وجود داشت و خواستار دقت نظر کافی به مساله تایید صلاحیت ها بر اساس مصالح ملی شده بودند، اما در کمال شگفتی ناظران سیاسی نامی از هاشمی رفسنجانی در میان تایید صلاحیت شده ها نبود.

روزنامه کیهان زیر نظر رهبری، بارها طی چند روز گذشته به هاشمی رفسنجانی هشدار داد و از نامزدی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد.

همچنین دبیر شورای نگهبان بار دیگر دریک اقدام غیرقانونی در نماز جمعه تلویحا از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی سخن گفت.

در همین حال گفته می شود با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان عدم تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی بوده است، بارها از وی خواسته شده که از شرکت در انتخابات انصراف دهد، اما هاشمی گفته است که این کار را نخواهد کرد

هاشمی رفسنجانی طی سالهای گذشته بارها تصریح کرده است که انجام هر تغییری در کشور مستلزم نظر رهبری است و حتی در زمان اعلام آمادگی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که تا رهبری نخواهد هیچ تغییری در کشور امکان پذیر نخواهد بود.

طی روزهای گذشته با ثبت نام هاشمی در انتخابات شور و هیجان زیادی نه تنها در جامعه و در میان اقشار مختلف مردم صورت گرفت، بلکه نشاط و جنبشی در میان نخبگان و علما نیز مشاهده شد و موجی از امید را برای تکرار حماسه ۸۸ فراهم کرده بود.  به نظر میرسد  شکل گیری این موج و نیز نتایج نظر سنجی های  امنیتی حاکمیت را متقاعد کرده است که در همین مرحله هزینه حذف هاشمی را  پرداخت کنند.

حتی غرویان از شاگردان پیشین مصباح از شور و نشاط قم و اعلام حمایت علما و مراجع از هاشمی خبر داده بود و روز گذشته الحیات بار دیگر از حمایت آیت الله سیستانی از این نامزدی خبر داده بود.

با توجه به آرایش جدید سیاسی در کشور و اعلام انصراف تعدادی از اصولگراها از یک سو و عدم تایید هاشمی رفسنجانی این بار نه مهندسی انتخابات که شکلی دیگر از یک کودتا در حال وقوع است.   با این اوصاف پس از شکست هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد که با حمایت قاطع رهبری و نهاد های نظامی روبرو بود و خسارت های متعدد به وجهه بین المللی و ایجاد بحران های سیاسی و اقتصادی در کشور بار دیگر مهندسان انتخابات در صدند تا یکی از نزدیکان بیت رهبری را به کرسی پاستور بنشانند.

آن گونه که رییس ستاد هاشمی رفسنجانی و علی مطهری روز گذشته عنوان کرده بود بی شک هاشمی به این عدم تایید صلاحیت اعتراضی نخواهد کرد، اینک با توجه به اینکه کسی که از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی، ستون انقلاب نام گرفته بود و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد باید دید عارف و روحانی و سایر نخبگان و دلسوزان نظام در واکنش به این تضییع حق و بی عدالتی اشکار در انتخابات چه عکس العملی نشان خواهند داد.

اسامی ۸ تن از تأیید صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری

ستاد انتخابات وزارت کشور، دقایقی پیش، اسامی ۸ تن از افرادی که از سوی شورای به عنوان کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شده بودند، را اعلام کرد که نام اقایان روحانی و عارف نیز در میان آنها دیده میشود. با توجه به روشن شدن ماهیت این انتخابات باید در روزهای اینده منتظر  تصمیم آقای روحانی و عارف درباره چگونگی مواجهه آنها با  این شبه انتخابات  باشیم.

اسامی هشت نفری که اجازه دارند در انتخابات به  عنوان کاندیدا شرکت کنند به  شرح  زیر است:

۱- سعید جلیلی

۲- غلامعلی حداد عادل

۳- محسن رضایی

۴- حسن روحانی

۵- محمدرضا عارف

۶- محمد غرضی

۷- محمدباقر قالیباف

۸- علی اکبر ولایتی

 

http://www.kaleme.com/1392/02/31/klm-144599