بِسْمِ اللَّه وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

اینست امُ المَعارک: شکست کودتا یا شکست مسلمین؟!

در مصر یک کودتای علنی و با تانک و توپ و هواپیما علیه حکـومت منتخب مردم به ریاست محمد مُـرسی صورت گرفته است، کودتایی که همۀ استبدادیان و استعمارگران در شرق و غرب عالم و در میان مسلمین پشت سر آن قرار دارند. و دنبال آنند که حتی آن را توسعه داده و مثلا به تونس و ترکیه هم بکشانند؟! و بدین صورت بار دیگر میخواهند ارادۀ جوامع اسلامی را درهم بشکنند و به همگان تفهیم نمایند که راهی برای خروج جوامع مسلمان از سلطۀ استبداد و استعمار وجود ندارد. عکس این واقعیت تلخ و کودتای عسکری علیه حکومت منتخب مصر (به جرم مسلمان بودنش!) صحیح است و آن اینکه: اگر مردم مصر با اصرار خود و تداوم انقلاب خویش (که قبلا ناتمام و نظام و جیش مبارک باقی مانده بود) بتواند کودتا و کودتاچیان را مغلوب و محمد مرسی را به ریاست جمهوری برگرداند، آنگاه باید شاهد استمرار انقلابات مردمی بیشتری در جهان اسلام بود، و حتی این امر میتواند هیمنۀ استبدادی - استعماری را در کل جهان تهدید نماید و زمینۀ روزگار شعوب را فراهم و غلبۀ نهایی مسلمین را به ارمغان آورد. اینست که از نظر موحدین آزادیخواه، انقلاب مصر و کودتایی که علیه آن صورت گرفته ام المعارک حقیقی است، و شکست و پیروزی در این معرکۀ اساسی در سطح جهان تأثیر خواهد گذاشت. و روی همین اساس قبلا نیز انقلاب مصر را فتح الفتوح نام نهادیم، فتح الفتوحی که با کودتا علیه آن در خطر قرار گرفته است. لکن حالا با حضور امواج میلیونی مردمِ مصر و تجمع آزادیخواهان در سراسر جهان، امید شکست کودتای استبدادی - استعماری بسیار بالا رفته است.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۰ رمضان ۱۴۳۴ - ۲۸ تیر ۱۳۹۲