بِسْمِ اللَّه وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

عاشورای مصر سرآغاز مرحلۀ دوم انقلاب مصر

مرحلۀ اول انقلاب مصر با برکنار شدن حُسنی مبارک از ریاست جمهوری پایان گرفت؛ و لکن همان زمان معلوم بود که نظام استبدادی - استعماری مصر به قوت خود باقی است؛ و فی الواقع مبارک با اشارۀ اربابان ناتویی، جایش را به جیش استبدادی - استعماری سپرد. همان جیشی که در همۀ ممالک اسلامی برای سرکوب و خفه کردن اسلام و مسلمین ساخته شده و هستۀ مرکزی نظامهای استبدادی - استعماری را تشکیل می دهد. در این رابطه و در این برهۀ انقلابی این دو مطلب را مُجددا تقدیم می داریم: فرعون مصر ساقط شد؛ اما نظامش باقی است! و: استعمارگران دنبال عقیم سازی قیامهای مردمی. و اما با تهاجم جیش کودتا و خلق عاشورای مصر در ۲۳ مرداد و قتل و کشتار هزاران انسان در میادین قاهره و شهرهای مختلف، مرحلۀ دوم انقلاب مصر فرا رسید. و امروز ۲۵ مرداد (که جمعۀ خشمِ ضد کودتا نامگذاری شده و اِسقاط جیش استبدادی - استعماری و کودتاچی هدف اصلی گردیده) مرحلۀ دوم انقلاب عملا آغاز و با خون صدها شهید دیگر! شعله ور شده است.

فرعون مصر ساقط شد؛ اما نظامش باقی است: آری؛ فرعون مصر بعد از سه دهه استبداد و سرکوبگری و خیانتکاری سقوط کرد؛ اما افسوس که فرعون ما در ایران هنوز سر جاست. اما باید دانست که قیام مردم مصر تنها «مرحلۀ اولش» را طی نموده و نظام استبدادی - استعماری مبارک و جیش و حکومت استبدادی اش هنوز پابرجا هستند (کما اینکه در تونس چنین است)؛ همچنانکه کمائن استعماری هم پشت سر هم چیده شده اند. و خوشبختانه مردم مصر و همچنین مردم تونس بر این امور واقف هستند؛ و از همین روی مردم بپاخاسته و انقلابی مصر طی بیانه ای اعلام داشتند که تا رسیدن به همۀ خواستهای اساسی خود «میدان قیام و انقلاب» را ترک نخواهد کرد؛ و بهمین جهت حالا نیز مردم مصر در خیابان و در میادین شهرها حضور دارند.

استعمارگران دنبال عقیم سازی قیامهای مردمی: شما دقت نمایید که در ممالک عربی و در رابطه با قیامهای آزادیخواهانه چه می گذرد؟! و خاصتا توجه بدین مسئله بسیار اهمیت دارد که: چرا در تونس و مصر نظامهای استبدادی به سرعت تسلیم شدند و رؤسایشان ساقط گردید؛ اما در لیبی و یمن و سوریه چنین نشد؟! جواب صریح این قضیه چنین است: در تونس و مصر جانشین غربی - استعماری وجود داشت؛ که همان «جیش و نیروهای مسلح» و ساختۀ دول ناتویی بودند. و کناره گیری بن علی و مبارک، هم مردم را نسبت به اِسقاط کل نظام سرد می نمود؛ و هم نظام حاکم (بجای افتادن به دست انقلابیون و مردم آزادیخواه) بدست نیروهای مسلح وفادار به غرب و دول استعماری می افتاد؛ کما اینکه عملا چنین گردید؛ و حالا هم سرنوشت قیام تونس و مصر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. و به تأکید اگر مردم تونس و مصر راه طی شده را تکمیل نکنند و به قیام آزادیخواهانۀ خود ادامه ندهند، نتیجۀ قیامشان «مجهول و حتی عقیم» خواهد ماند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۹ شوال ۱۴۳۴ - ۲۵ مرداد ۱۳۹۲

 

 

 

___________________________________________________________________________________________