در کابینۀ حسن روحانی جای همه خالی است؟!

مولوی عبد الحمید امام جمعۀ زاهدان در خطبه های نماز جمعۀ این هفته اعلام داشته است که: «جای اهل سنت در کابینۀ حسن روحانی خالی است»، خطبه و سخنی که با خصومت عوامل خامنه ای در شبکه های مختلف روبرو شده است؟! و اما سؤال اساسی اینست که اصلا بجز عوامل خامنه ای جای چه کسی در کابینۀ رئیس جمهور جدید نظام ولایت مطلقه خالی نیست؟! آیا غیر از اینست که حتی آنهایی هم که حسن روحانی برای وزارت پیشنهاد نموده (جهت تأیید شدن توسط مجلس یان ولایت فقیهی) باید به علت نداشتن «موضعگیری صریح» در رابطه با جنبش سبز عذرخواهی نمایند؟! آری جای همه خالی است: جای اهل سنت، جای اهل فکر و نظر، جای افراد مستقل و حقوق مدار، جای مسلمانان اجتهادی، جای اصلاح طلبان، جای شیعه یان غیر ولایت فقیهی، جای همۀ احزاب و سازمانهای سیاسی، و جای همۀ زنان و مردانی که در پی حل مشکلات برآیند و گِرِهی از مشاکل بگشایند و ایران و ایرانی را در مسیر آزادی و استقلال و رشدیابندگی قرار دهند. و این حقیقت در نظام ولایت مطلقه امری طبیعی! بحساب می آید. و کسانی که به حسن روحانی و ریاست جمهوری اش برای حل مشکلات ایران (زیر عبای خامنه ای) دل بسته و به او رأی داده اند، مسئولیت ناکامی شان به عهدۀ خودشان است؛ چه اینکه مُتوَهم و خیال پرداز باشند، و چه حیله گر و گمراه کننده. زیرا نه امکان بر طرف کردن توَهمات خیال پردازان ناتوان وجود دارد (بنابر وضعیت استبدادی)، و نه میتوان حیله گرانِ گمراه کننده را (که در رسانه های استعماری هم جای وسیعی به آنها اختصاص داده شده است) از کارشان بازداشت. سماء - ۴ شوال ۱۴۳۴ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲

http://abdolhamid.net/persian/index.php/Speeches/220-eid-fetr-1392.html

http://abdolhamid.net/persian/index.php/news-views/213-filter.html

مولوی عبد الملک در یکی از خطبه هایش وضع اهل سنت ایران و محرومیت آنها را چنین بیان می دارد: اهل سنت از ابتدا با انقلاب اسلامی همراه بوده اند و در پیروزی انقلاب سهیم بوده و در طول انقلاب در همه صحنه ها حضور فعال داشته اند. جمعیت قابل توجه اهل سنت در ایران، که حداقل 20 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، تاثیر بسزایی در برقراری وحدت و امنیت ملی داشته و دارد و با توجه به اینکه اکثریت جمعیت مسلمانان جهان را اهل سنت تشکیل می دهند اهل سنت ایران بهترین فرصت برای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند تا این نظام با مهرورزی نسبت به اهل سنت و رعایت حقوق آنان به الگوی عملی وحدت برای جهان اسلام تبدیل می شد و روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر را بهبود می بخشید. با توجه به اینکه مسئولان نظام شعار تقریب مذاهب اسلامی را همواره مطرح می کنند، جامعه اهل سنت می توانست بهترین نمونه تقریب برای اثبات این شعار در عرصه های عملی باشد، اما متاسفانه از این فرصت به خوبی استفاده نشده است.

و در محرومیت اهل سنت ایران مولوی عبد الحمید زخمهای چند دهه ای را چنین یادآوری می کند: در طول 33 سال انقلاب، اهل سنت در کابینه هیچ دولتی حضور نداشته اند. هیچ مسئولیت و مدیریت کشوری به آنان واگذار نشده و به هیچ یک از نمایندگی‏ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر راه نیافته اند، و در مدیریتهای منطقه ای و استانی بطور مساوی و عادلانه بکار گرفته نشده اند. بطور مثال در دانشگاه زاهدان از حدود 400 نفر عضو هیات علمی کمتر از 15 نفر آنان اهل سنت هستند و با اینکه اهل سنت در استان اکثریت جمعیت را دارا هستند، در شورای تامین استان حتی یک نفر از اهل سنت حضور ندارد. در شورای اداری استان نیز تعداد مدیران اهل سنت بسیار کم و انگشت شمار هستند.

http://abdolhamid.net/persian/index.php/news-views/20.html