کودتای انقلاب دوم! و کودتای رستاخیر ملی؟! - سماء

بِسْمِ اللَّه وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

 

امروز ۲۸ مرداد است و یادآور کودتای استبدادی - استعماری سال ۱۳۳۲ که توسط عوامل پهلوی اجراء شد. بدین مناسبت مطلب زیر تقدیم آزادیخواهان و کودتاستیزان می گردد:

کودتای انقلاب دوم! و کودتای رستاخیر ملی؟!

کودتای اخیر مصر علیه محمد مُرسی (۱۲ تیر فعلی شبیه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علیه محمد مصدق است و همانند آن استبدادی - استعماری است. و این بدین معناست که حوادث تاریخی (تا مبانی و قواعد آنها باقی بماند) با اشکال و روشهای مختلف تکرار خواهند شد. و در میدان سیاست و حکومت در ممالک و جوامع اسلامی، اصل برای سلطه گران خارجی اینست که آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی وجود نداشته باشد و جهان اسلام در استبداد و سرکوب و عقب ماندگی دست و پا بزند. و این اصلی است که مبنای سیاست و روش سیاسی دشمنان اسلام و مسلمین است. و همین است که دوستان و دشمنان اسلام و مسلمین را باید از روی تأیید یا انکار آزادیخواهی، مردمسالاری، و کثرتگرایی شناخت. البته حیله گران زیادی وجــود دارند که مدعی آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی می شوند، لکن با مقید کردن آن و مشخصا با حــذف و جُــداسازی اسلام و مسلمین از سیاست و حکومت و رهبری! ماهیت خود و ادعاهای خود را افشاء و برملا می کنند؛ و همانند سلطه گران خارجی حاکمیت اسلام و مسلمین و تحول و ترقی جهان اسلام را بر نمی تابند. و از این جهت به عنوان موحدین آزادیخواه اعلام داشته و اعلام می داریم: تا مسلمین قدرت و توان مقابله با دشمنان خود را نداشته باشند به چیزی نخواهند رسید و ممالک اسلامی در استبداد و اِشغال و فقر و عقب ماندگی دست و پا خواهد زد و همه چیزشان اعم از دین و مملکت و ملت و حکومت و جهاد و انتخابات و اقتصاد و فرهنگ و..... به بازی گرفته خواهد شد. و این چیزی است که آن را به وضوح مشاهده می کنیم: بعد از پیروزی انقلاب در مصر انتخابات آزاد برگزار شد؛ و چون مسلمین و جریانات اسلامی برنده شدند آن را تحمل نکردند! و بعد از یک سال کار شکنی! با یک کودتای علنی و با اشغال جنگی شهرها آن را ساقط نمودند (همانطورکه در ترکیه وعلیه نجم الدین اربکان چنین کردند؛ و پیشتر نیز در الجزایر - حتی قبل از پایان یافتن انتخابات! دست به کودتا زدند). و اصلا نزدیک به همۀ حکومت ها در جهان اسلام کودتایی و به زور جیوشی که ساختۀ دُوَل ناتویی و دیگر اعداء هستند به قدرت رسیده اند و کارشان سرکوبگری است.

در ایران نیز حکومت مصدق با کودتای استبدادی - استعماری ساقط شد؛ و جالب اینکه حکومت مصدق نیز تنها یک سال طول کشید (آنهم با هزار کارشکنی!) و بعد با کودتا روبرو گشت (کودتای رستاخیز ملی!)؛ و همانطور که امروزه کودتای علنی و با تانگ و توپ و هواپیما در مصر را انقلاب دوم (کودتای دمکراتیک!!!) می نامند، کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را هم رستاخیز ملی!!! نامگذاری کردند و برایش تمبر خاصی عرضه نمودند (کمااینکه اصلاحات شاهنشاهی را به نام انقلاب شاه و ملت!!! به راه انداختند). و این کار و پیشۀ مستبدین و اشغالگران و سرکوب کنندگان مِلل ضعیف و درمانده است. و همانطور که می دانیم غارتگران غربی نیز جهانخواری خود را استعمار (آبادسازی!) نامیدند؟! و لکن با همۀ این دجالگریها، ظالمانِ مکار و زورگو هرگز از سلاح و استفاده از عسکر و لشکر بی نیاز نمیشوند؟! و خلاصه در همۀ کودتاها و در همۀ نظامهای استبدادی چیزی بهانه و اصطلاحاتی بخورد مردم داده میشود (مثل نظام ولایت مطلقه که نظام استبدادی و خرافه باز خود را اسلامی و مردمی تلقی میکند)، اما هیچ وقت دروغ و دجالگری نمیتواند جای حقایق عیان را بگیرد؛ و اگر پشتوانۀ سلاح و زورگویی نباشد، کذابیت و دجالیت خریداری نخواهد داشت. اینست که جوامع اسلامی تا آزادی و آزادیخواهی و استقلال و استقلال طلبی را اساس و مبناء قرار ندهند و روی توحید و آزادی متمرکز و متحد نشوند، توان حاکمیت بر سرنوشت خود را پیدا نخواهند کرد و دین و ملک و ملت شان اسیر و راکد باقی خواهد ماند. و همانطور که کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را پیش بردند و آن را رستاخیز ملی اعلام کردند و نظام پادشاهی پهلوی را روی آن استمرار بخشیدند، در هر جایی که جرقۀ آزادی شعله ور شود، به همان صورت مورد تهاجم واقع گردیده و خنثی میشود. کمااینکه در مصر نیز چنین کردند و مصرِ آزاد شده را مجددا زیر سلطۀ استبدادی - استعماری قرار داده اند. به امید اینکه حکومت کودتا در مصر همانند حکومت کودتای ۲۸ مرداد دوام نیاورد، و به همت مسلمین و امواج مردمی درهم شکسته شود و رئیس جمهور منتخب  به مقام ریاست جمهوری باز گردد، کاری که به نظر ما بهاء و همت زیاد و حتی جانفشانی ها می طلبد. و طبعا در تونس هم آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی تحمل نخواهد شد، زیرا وقتی که در یک مملکت اسلامی، آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی وجود داشته باشد، نمونه ای برای سایر ممالک و جوامع خواهد گشت. قابل ذکر است که مدافعان کودتای مصر شامل همۀ اسلام ستیزان و دول ناتویی و نظامهای استبدادی در جهان اسلام است، و مخالفان آن نیز عبارتند از: جوامع اسلامی و احزاب و سازمانهای اسلامی و آزادیخواهان و استقلال طلبان و دولتهایی مانند ترکیه و تونس. البته اتحادیۀ آفریقا نیز به علت وقوع کودتا و لغو قانون اساسی و حبس رئیس جمهورِ منتخب عضویت مصر را به حالت تعلیق در آورد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۴ رمضان ۱۴۳۴ - ۲۲ تیر ۱۳۹۲

 

امواج میلیونی در جمعۀ پیشرَوی (جهت بازگشت مُرسی و اِسقاط کودتا):

صــــوت و تصــــویر: یَسقُط یَسقُط حُکم العَسکر و العَودةُ الشَّرعیة لِمصر

 

 

____________________________________________________________________________________________