بسم الله الرحمن الرحيم

استبداد و تبعیض و فساد خلاف شرع و اخلاق است نه افشای آن؟!

خمینی و خامنه ای و کلا آخوندهای صفوی - ولایت فقیهی نظامی بر ایران و ایرانیان تحمیل کردند که سراسرش استبداد و سرکوبگری و خونریزی و تبعیضات فراگیر در همۀ سطوح بود (مذهبی، قومی، خودی و غیرخودی، خانوادۀ حکومتی و غیر حکومتی و......)، تا جایی که سرانجام حتی آخوندهای صفوی - ولایت فقیهی نیز این نظام را تحمل نکردند و آن را بعنوان نظامی ظالم و ستمکار تلقی کردند نه جمهوری و اسلامی. کمااینکه اصلاح طلبان نیز در آن تحمل نشدند و امثال خاتمی و رفسنجانی و حتی خانوادۀ خمینی نیز در همین نظامی که بانی آن بودند گرفتار شدند. و با وجود این حقایق و قتل و اعدام بی پایان در این نظام جنایتکار، حالا علی خامنه ای (که بیش از دو دهه است ایران را در قبضۀ خود گرفته است) می آید و اعلام میدارد که افشاگری رؤسای نظام ولایت مطلقه علیه یکدیگر و مشخصا افشاگری احمدی نژاد علیه لاریجانیهای مجلس و قوۀ قضائیه خلاف شرع و قانون و اخلاق است و ناقض حقوق اساسی مردم؟! حال سؤال اینست که: آیا افشاگری احمدی نژاد خلاف شرع و قانون و اخلاق است یا جعل و تحمیل او بعنوان رئیس جمهور؟! آیا افشای دزدی و باندبازی رؤسای قوای استبدادی خلاف شرع و قانون و اخلاق است یا افشای آن در مجلس؟! آیا سرکوب و خفه سازی یک جامعۀ ۷۰ میلیونی خلاف شرع و قانون و اخلاق و ناقض حقوق اساسی مردم است؛ یا افشای کسانی که ظالمان و سرکوبگران دین و ملک و مردم بحساب می آیند؟! آیا عزل یک وزیر نابکار و بی لیاقت خلاف شرع و قانون و اخلاق است؛ یا تحمل او تا پایان کارش (تحمل فساد بخاطر آرامش نظام استبدادی). آری؛ خامنه ای می گوید: خوب چرا باید وزیری را عزل کرد که چهار ماه دیگر کارش تمام میشود؟! و این معیاری است که خامنه ای همۀ سخنان و مواضعش و همۀ شرع و قانون و اخلاقش روی آن بنا شده است؟! معیاری که عبارتست از: صلاح و مصلحت نظام استبدادی و فرقه ای ولایت فقیهی، همان نظامی که بر اساس شرع و اخلاق اسلامی، زوال و نابودی اش واجبترین امر در ایران ویران شدۀ ما بحساب می آید، زیرا تا نظام ولایت مطلقه برقرار باشد، ایران ما روی خیر و سعادت و روی آزادی و مردمسالاری بخود نخواهد دید. اینست که از نظر خامنه ای و مستبدین جنایتکار هر ظلمی، هر تبعیضی، و هر فساد و خلافی، اگر به نفع نظام ولایت مطلقه باشد، ارتکاب آن عین شرع و قانون و اخلاق است. و روی همین مبناست که مثلا سعید مرتضوی بخاطر جنایات و خلافکاریهایش (ومنجمله جنایات کهریزک) زندانی نمی شود، اما همینکه چیزی علیه رؤسای استبدادی افشاء کرد به زندان می افتد. و این چیزی است که ۳۴ سال است در ایران استبداد زده و سرکوب گردیدۀ ما و ایران پر از خرافات و تبعیضات و غرق در فقر و فحشاء و در رتبۀ اول ظلم و زندان و اعدام جاری و ساری است.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۷ ربیع الثانی ۱۴۳۴ - ۳۰ بهمن ۱۳۹۱