مَمــــــــالک و دُوَل صلیبی - سماء

بسم الله الرحمن الرحيم

مَمـــالک و دُوَل صلیبی در جهـــان امروز!

ماهیت بیشتر ممالک و دول غربی - استعماری در پرچم های صلیب دارشان منعکس گردیده است؛ همان ممالک و دُوَلی که فرهنگ و آداب و تواریخ و اعیاد خود را با نامهای مختلف بر کل جوامع بشری تحمیل میکنند؛ اما همزمان در جهان اسلام مُنادی جدایی دین و دولت بوده و کار اصلی شان جداسازی اسلام و مسلمین از سیاست و حکومت است؟! و حال که در آغاز سال میلادی - مسیحی جدیدی هستیم (۲۰۱۲) به وضوح می بینیم که چگونه میخواهند این مناسبت غربی - استعماری - مسیحی را بر تمام جهانیان و خاصتا بر جوامع و ممالک اسلامی تحمیل نمایند؛ و حتی میخواهند صلیب سرخ جبرا نماد تمام جهان! گردد؛ بدون اینکه تمام جهان صلیبی باشد. اینست که مبارزه با سلطۀ استعماری غرب در اولویت هر آزادیخواه و هر مسلمانی قرار می گیرد؛ همانطور که مستبدین حاکم و محکوم و خاصتا دشمنان اسلام و مسلمین در صف استعمارگران غربی قرار دارند.

   
سوئیس بریتانیا
   
   
فنلاند گرجستان 
   
نیوزیلند سوئد 
   
دانمارک استرالیا
   
 
نروژ  جزایر آلند - فنلاند
   
گرنزی - انگلستان اسپانیا 
   
اورکنی - انگلستان ایسلند 
   
سلواکی انگلستان - بریتانیا
   
بریتیش کلمبیا - کانادا آلبرتا - کانادا
   
جامائیکا پاناما
   
نیووی - اقیانوس آرام جنوبی هاوایی - آمریکا
   
صربستان مولداوی
   
مونتنگرو نیو مکزیکو - آمریکا
   
   
واتیکان  تونگا 
   
سان مارینو فارو - دانمارک 
   
مالت باسک - اسپانیا
   
یونان کبک
   
دومینیکا جمهوری دومینیکن
   
مری لند - آمریکا آنتیل هلند
   
اسکاتلند - بریتانیا  یوریکا - استرالیا
   
پرتقال فیجی
   
لیختنشتاین بروندی
   
   
نجمۀ داود در پرچم استعمار صهیونی  تووالو - اقیانوس آرام
   

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۷ صفر ۱۴۳۳ - ۱۱ دی ۱۳۹۰