اثرات مُخرب عَرَق خوری از زبان غیر مسلمین: ضرر الکل از هروئین بیشتر است - مشاوران دارویی سابق دولت بریتانیا گزارشی منتشر کرده اند که در آن نتیجه گیری شده که خطر و هزینه مصرف مشروبات الکلی برای جامعه، بیشتر از هروئین و کراک است. نتیجه این تحقیقات این بود که روی هم رفته زیان الکل به مراتب بیشتر از هروئین و کراک است. در این بررسی ها زیان مصرف الکل سه برابر زیان مصرف کوکائین یا کشیدن سیگار برآورد شده است. (سماء: بنابر این؛ عرق خوری زیاد هم! افتخـــار آمیز نیست؛ و بگذریم از معتـــادانش! لا اقل آنهایی که بخاطر داشتن ظاهری غربی! عرق خوری می کنند؛ بهتر است از آن دست بکشند). samaa.org


 

'ضرر الکل از هروئین بیشتر است'

مشروبات الکلی

تهیه کنندگان گزارش می گویند بخش قابل توجهی ازجرایمی که اتفاق می افتد با مصرف الکل ارتباط دارد

مشاوران دارویی سابق دولت بریتانیا گزارشی منتشر کرده اند که در آن نتیجه گیری شده ، خطر و هزینه مصرف مشروبات الکلی برای جامعه، بیشتر از هروئین و کراک است.

این گزارش توسط کمیته علمی مستقل در مورد داروها، تهیه شده که به منظور بررسی داروها بدون مداخله سیاسی، تشکیل شده است.

دیوید نات، دانشمندی که به دلیل ارائه نظرات آزاد و بدون تعصب در مورد سیاست های دارویی، سمت مشاور دارویی دولت را از دست داد، سرپرستی این گزارش را به عهده داشته است.

برای تهیه گزارش مورد بحث، تاثیر مصرف بیست نوع دارو بر 16شاخص زیان های وارد به جامعه از جمله وضعیت سلامت جامعه، جرایم و جنایات، و هزینه های اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت.

نتیجه این تحقیقات این بود که روی هم رفته زیان الکل به مراتب بیشتر از هروئین و کراک است.

در این بررسی ها زیان مصرف الکل سه برابر زیان مصرف کوکائین یا کشیدن سیگار برآورد شده است.

دیوید نات، می گوید کراک از الکل اعتیاد آورتر است ولی از آنجا که عده بیشتری الکل مصرف می کنند در کل زیان آن بیشتر است.

یک سخنگوی انجمن فروشندگان نوشابه های الکلی گفت البته افراط در مشروبخواری یکی از مشکلات جامعه بریتانیاست ولی این نگرانی وجود دارد که با تاکید بر این گونه موارد نادر، پرفسور نات و همکارانش باعث شوند که مردم مشکلات واقعی را در نظر نگیرند و در مواردی که مقابله با افراط در مشروب خواری لازم است، اقدامات لازم را به عمل نیاورند.

یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفت اولویت ها روشن است و وزارت کشور می خواهد استفاده از مواد مخدر و اعتیادآور را کاهش دهد، با جرایم مرتبط با مواد مخدر و بی نظمی مبارزه کند و به معتادان به مواد مخدر کمک کند که برای همیشه اعتیاد خود را ترک کنند.

مقایسه زیان ناشی از مواد مخدرhttp://www.bbc.co.uk/persian/science/2010/11/101101_l04_alcohol_health.shtml?print=1