بسم الله الرحمن الرحيم

درگذشت ماموستا جلال الدین حسینی

روز چهارشبنه ۳۰ تیر ۱۳۸۹ ماموستا جلال الدین حسینی رهبر سازمان خباتِ کردستان ایران در شهر اربیل (کردستان عراق) و در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت، و بدین مناسبت به سازمان خبات و خانوادۀ عزادار ماموستا تسلیت عرض میکنیم. آنچه در رابطه با ماموستا جلال الدین حسینی قابل ذکر است اینست که ایشان جزو آن ملایان کردستان بود که حاضر نشد تن به تسلیم و ذلت در مقابل نظام ولایت مطلقه بدهد و از همان اوایل و بعنوان یک شخصیت مذهبی در مقابل آن موضع گیری نمود، و در چهارچوبۀ سازمان خبات علیه نظام استبدادی به مبارزه پرداخت. و بدیهی است که اگر اکثریت شخصیت ها و ملایان اهل سنت کردستان ایران مثل ایشان در مقابل نظام ولایت مطلقه موضع می گرفتند (به هر روشی که در نظر بگیریم) کار مردم سنی مذهب کرد و خود ملاها به وضع مصیبت بار کنونی کشیده نمی شد؛ به نحوی که حالا و بلکه مدتهاست که علاوه بر تحت سلطگی مردم کرد و پایمال شدن مذهب تسنن؛ خود ملاهای سنی مذهب نیز؛ یا باید در مراکز بزرگ استبداد ولایت مطلقه و موسوم به مراکز بزرگ اسلامی غرب کشور ثبت نام کنند و در مهار و محدودۀ آن قرار گیرند؛ و یا اینکه بالاخــره دچار محرومیت و مشاکل امنیتی میشوند. و طبعا اگر روشهای ملی - مذهبی (با هر گرایشی و در هر سطح و مُستوایی) فعالتر می بودند و یا مورد استقبال بیشتر قرار می گرفتند؛ و همچنین اگر احزاب و سازمانهای محلی کردستان بجای اتکاء به کمونیسم لنینی و استالینی و مائویی و..... به مبانی ملی و مذهبی مردم کردستان تکیه می کردند؛ هم نتیجۀ بیشتری نصیب مردم مسلمان کرد می گشت؛ و هم نظام ولایت مطلقه تحت عنوان مبـارزه با گـروههای غیر مذهبی؛ امکان اینهمه گستاخی و پایمال سازی را پیدا نمی کرد. علی ای حال، بعد از همۀ این تجربه ها (و خاصتا بعد از زوال نظامهای کمونیستی) اکنون زمینه های توجه به مبانی ملی و مذهبی و فرهنگی فراهم تر گردیده است، که لازمۀ آن تفاهم بیشتر میان احزاب و سازمانها و همچنین آمادگی بیشتر برای مرحله ای است که (بجای تقابل و تنازع) تفکر کثرت گرا و اعتراف به یکدیگر کارساز خواهد بود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۱ شعبان ۱۴۳۱ - ۱ مرداد ۱۳۸۹